A website by War Heritage Institute

De plechtigheid "bedevaart"

De plechtigheid "bedevaart"

Wat er in Breendonk gebeurd is, mag nooit vergeten worden. Daarom organiseert het Gedenkteken in samenwerking met de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België jaarlijks de herdenking van het einde van de gruwel van de nazi-bezetting in het Fort van Breendonk. De eerste plechtigheid, die de naam bedevaart meekreeg, vond plaats op 24 september 1944. Ze verenigde de oud-gevangenen en personaliteiten, die hulde brachten aan alle politieke en raciale gevangenen van de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 2020 wordt deze ceremonie elke 3 jaar georganiseerd door het War Heritage Institute, waarbij de andere jaren hulde wordt gebracht aan het Ereperk der Gefusileerden in Brussel en aan het Monument van de Weerstand in Luik. De volgende plechtigheid 'bedevaart' zal dus plaatsvinden op 20 september 2023.

Vandaag wordt deze fakkel nog steeds brandend gehouden in aanwezigheid van de minister van Defensie, die tevens voogdijminister is van het Gedenkteken, vergezeld door vertegenwoordigers van verschillende regeringen en van de militaire overheden. In 2019 heeft Z.M. de Koning de plechtigheid bijgewoond. Na de schouwing van de troepen van de Koninklijke Militaire School werd de herinneringsvlam aangewakkerd en werd muzikaal hulde gebracht door het jeugd- en jongerenkoor van de Munt en de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Met een indrukwekkende bloemenhulde door de autoriteiten, de vriendenkringen der kampen, de vaderlandslievende verenigingen en 301 jongeren die de gevangenen symboliseren die omgekomen zijn door ontbering, executie of ophanging, benadrukken we dat we onze ogen niet kunnen sluiten voor de barbaarsheid en het onmenselijke leed dat in Breendonk schering en inslag was, en dat we kost wat kost moeten proberen vermijden dat oorlogsmisdaden en schending van de mensenrechten vandaag nog werkelijkheid zijn.